NGOẠI KHOÁ – RÈN MỘT SỐ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHỐI 8

NỘI DUNG:

Một số kiến thức cơ bản về nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh tai nạn thương tích thường gặp.

– Học sinh tiến hành thực hành trải nghiệm thực tế các biện pháp sơ cấp cứu đuối nước, tai nạn thương tích thường gặp trong cuộc sống.

– Tập trung vào những tình huống, nội dung hay xảy ra trong thực tế liên quan đến tai nạn thương tích học sinh thường gặp trong cuộc sống. (đuối nước, tai nạn gẫy tay, gẫy chân, côn trùng cắn, tại nạn bỏng nước, bỏng lửa, tai nạn điện…) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12a 12b 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25a 26 26A 27

TỔ THỰC HIỆN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN