NGÀY HỘI STEM – KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO

Hội thi “Vui cùng STEM” là một trong những hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoại khóa mang tính hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; Góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Tham gia hội thi các em được thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy của mình trong việc sử dụng linh hoạt các kiến thức được học ứng dụng vào các mô hình, sản phẩm

Sản phẩm là kết quả của hoạt động dạy học STEM do học sinh nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở vận dụng các kiến thức tích hợp STEM theo chủ đề bao gồm:
+ Các loại công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị, sản phẩm, mô hình, phục vụ trong lớp học nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
+ Các thí nghiệm minh họa kiến thức đã học, các thí nghiệm vui, phần mềm giải trí, hữu ích,…
+ Mô phỏng các hiện tượng thiên nhiên, mô hình hóa các thiết bị, máy móc phức tạp,…
+ Các thiết bị tự động hóa, chế tạo robot và trình diễn robot,…
+ Các đề án, dự án, giải pháp,… giải quyết sáng tạo và tối ưu những vấn đề trong lớp học, nhà trường, gia đình và xã hội.
+ Kế hoạch bài dạy chủ đề STEM.
+ Hình ảnh, video minh họa quá trình học tập.
*/ Yêu cầu về sản phẩm STEM
:
– Sản phẩm STEM do học sinh tự nghiên cứu, chế tạo, khuyến khích sáng tạo các ý tưởng mới, cách làm và sử dụng; khuyến khích sử dụng nguyên liệu tái chế, đã qua sử dụng, rẻ tiền, thân thiện với môi trường và các sản phẩm có đầu tư chiều sâu về chuyên môn.
– Sản phẩm STEM phải an toàn cho người sử dụng, không có nguyên liệu gây cháy, nổ, ô nhiễm môi trường… và có mục đích áp dụng vào thực tiễn

1 1a 1b 1c 1d 2 2a 2c 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 z3915918375129_950bbb4deb422da5c19a4077d44285cb