HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU BÓNG ĐÁ – ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH

z3677002793299_49737425c24378f77e804eb3b8911b49 z3677002828631_9fba386993e20d154cf1564ae945afbe z3677002833904_9ace1fa9114ab9f396d95b248c2ee299 z3677002834533_826247b1a7ed16d572db67f09f4c4008 z3677002861055_74ba74b59cf605ce53373a807fa768b4 z3677002861214_bf053e2f4b7b35321ef80704efe85079 z3677008517182_e88648f0d64949bcb7ff80ed7dea3dd2 z3677008532305_090ac98c0fbf5612bf8eb456cb3b13bd z3677008535615_dac20144423e6a2bcef3f1109d601781 z3677008536434_49737425c24378f77e804eb3b8911b49 z3677008561144_904926f89401b8323832b9b3bca19733 z3677008563108_826247b1a7ed16d572db67f09f4c4008 z3677008565123_5d19c7bfcd884f00beebc0af1e9e0440 z3677008571380_9ace1fa9114ab9f396d95b248c2ee299