Thứ Hai, 2024-02-26

Liên hệ

TRƯỜNG THCS BÌNH THẠNH

Địa chỉ: Thanh Bình 3, Xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông: Hoàng Vũ Ngoan –  Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633667066.- Email: binhthanhthcs@gmail.com