NGOẠI KHÓA ” RUNG CHUÔNG VÀNG”

NGOẠI KHÓA ” RUNG CHUÔNG VÀNG”

Ngoại khóa với chủ đề: “Ôn tập cuối kì” 1. Mục đích – Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa của tổ KHTN, nhằm ôn tập kiến…