NGOẠI KHÓA – ÔN LUYỆN KIẾN THỨC HK1

NGOẠI KHÓA – ÔN LUYỆN KIẾN THỨC HK1

Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa của tổ  Tự nhiên và Xã hội  nằm trong hệ thống kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn, nhằm thực hiện tốt…