PHONG TRÀO HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4

PHONG TRÀO HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4

Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người bởi sách ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã tìm kiếm học…
HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH CẤP TRƯỜNG

HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH CẤP TRƯỜNG

Nhằm phát triển phong trào đọc sách, đồng thời mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, năng khiếu kể chuyện cho học sinh. Kết hợp với đội, thư viện đã tổ chức hội thi…