ĐẠI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2019 – 2020

ĐẠI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2019 – 2020

Hôm này, ngày 10/10/2019 Trường THCS Bình Thạnh tổ chức đại hội chữ thập đỏ. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kì 2017 – 2019 và phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 – 2021 Đ/c Phượng:  Khai…