HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

h13h10

h15

h14

h11

h12

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020 CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THCS BÌNH THẠNH

Kính thưa : Quý vị đại biểu! Kính thưa Hội nghị !

              Tôi thay mặt Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường THCS Bình Thạnh báo cáo kết quả hoạt động năm học 2018 – 2019, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Bình Thạnh như sau.

I . Đặc điểm tình hình

A . Thuận lợi

– Được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của phòng Giáo dục huyện Đức Trọng, của cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội xã Bình Thạnh, sự ủng hộ nhiệt tình của đại đa số PHHS trong toàn trường.

– Được sự đoàn kết thống nhất cao và sự nhiệt tình trách nhiệm của các thành viên ban đại diện CMHS các lớp và các thành viên trong Ban đại diện CMHS của trường trong các hoạt động của Hội.

– Có sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả giữa nhà trường với Ban đại diện của trường cũng như của các lớp.

B . Khó Khăn

– Do điều kiện công việc gia đình của các thành viên trong Ban đại diện khá bận rộn nên thời gian tham gia hoạt động của Hội còn hạn chế, chưa đều, chưa dành được nhiều thời gian phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động.

– Một số PHHS chưa thực sự quan tâm đến việc học tập, rèn luyện cũng như quản lý con em khi ở nhà.

 1. Đánh giá công tác hoạt động của ban Ban đại diện CMHS trong năm học 2018 – 2019:
 2. Thực hiện nhiệm vụ của Ban đại diện

          – Thực hiện nghiêm túc theo điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ giáo dục Ban hành.

          – Tổ chức Hội nghị kiện toàn bộ máy từ ban đại diện các lớp đến Ban đại diện của trường; Ban đại diện mỗi lớp 3 thành viên, Ban đại diện của trường gồm 7 thành viên, trong đó có 1 trưởng Ban, 1 phó Ban và 5 ủy viên.

          – Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho cả năm học. Một số chương trình hoạt động trọng tâm.

          */ Thống nhất các loại quỹ đóng góp trong năm của học sinh. Thống nhất vận động ủng hộ quỹ Hội Cha mẹ học sinh đầu năm.

          */ Phối hợp cùng nhà trường trong việc quản lý giáo dục con em ở nhà, trong đó trọng tâm là giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, công tác huy động duy trì sỹ số học sinh.

          */ Vận động ủng hộ Quỹ Hội PHHS của trường và các lớp để tổ hỗ trợ khen thưởng học sinh và các lớp có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và tham gia các cuộc thi, hỗ trợ thăm hỏi học sinh khó khăn về kinh tế và tổ chức các hoạt động của Hội.

 1. Kết quả đạt được:

            – Chất lượng giáo dục hai mặt trong nhà trường tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực. Cụ thể tỷ lệ huy động đạt 100 %, duy trì sỹ số đạt 99.8%, cuối năm xếp loại đạo đức khá- tốt đạt 97.4%, không có học sinh xếp loại yếu về đạo đức; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98.2 %, lên lớp sau thi lại 99.8%; TNTHCS 100%, học sinh giỏi cấp huyện 01 em. Nhà trường được công nhận tập thể lao động tiên tiến và được Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng tặng giấy khen về hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

           – Vận động ủng hộ quỹ hội PHHS trong năm được hơn 40 triệu đồng, trong đó trích lại cho các chi hội lớp hoạt động hơn 12 triệu đồng, số càn lại ban đại diện trường quản lý và sử dụng.

3/  BÁO CÁO THU CHI CÁC LỌAI QUỸ DO HỘI PHHS QUẢN LÝ

NĂM HỌC 2018 – 2019

 */ QUỸ HỘI :

+/ Tồn năm trước                                                           0 đ

+/ Tổng thu          trong năm                                         43.774.000đ.

+/ Tổng chi :                                                           43.774.000đ. 

 +/   Tồn :                                                                0 đ

    Chi tiết (có phụ lục kèm theo)

*/ QUỸ XÃ HỘI HÓA:

+ / Tồn năm trước                                                          71.737.000 đ

+/ Tổng thu          trong năm                                         0đ.

+/ Tổng chi ( Xây nhà bảo vệ, hàng rào) :            69.928.000đ

+/ Tồn :                                                                  1.809.000đ

III/ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

 1. Nhiệm vụ chung: Phối hợp với nhà trường cùng với các lực lượng xã hội khác tiếp tục làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh được đến trường đến lớp. Phối hợp với nhà trường trong việc huy động và duy trì sỹ số học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng  giáo dục đạo đức, giáo dục ATGT và phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Phối hợp và hỗ trợ nhà trường trong việc xây dựng tôn tạo, cảnh quan trường học phục vụ cho công tác dạy học. Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong việc vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ những học sinh khó khăn về kinh tế có thêm sách vở, áo quần để các em được đến lớp.
 2. Nhiệm vụ cụ thể:
 3. Tăng cường công tác phối kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa, công tác huy động, duy trì tốt sỹ số học sinh của lớp; Đặc biệt tham gia tích cực trong việc vận động sự đóng góp, ủng hộ của PHHS về các khoản thu theo quy định. Phân công dự tiết sinh hoạt cuối tuần của lớp và tiết chào cờ đầu tuần của trường để nắm được tình hình học tập, rèn luyện của lớp từ đó phối hợp cùng GVCN có biện pháp để giúp đỡ phong trào của lớp mình ngày một tiến bộ hơn. Phối hợp trong việc quản lý giờ giấc sinh hoạt học tập của con em, tạo mọi điều kiện để con em được học tập, rèn luyện tốt nhất.
 4. Phối kết hợp BGH, các đoàn thể và thầy cô giáo nhà trường cùng các ban ngành địa phương vận động nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ kinh phí để tu sữa, tôn tạo cơ sở vật chất, cảnh quan và gây quỹ khuyến học.
 5. Sử dụng quỹ Hội đúng mục đính, đúng nguyên tắc bảo đảm có hiệu quả thiết thực. Nguồn quỹ Hội chủ yếu để hỗ trợ  các hoạt động, các cuộc thi trong học sinh và phát thưởng cho học sinh cuối học kỳ, cuối năm, thăm hỏi học sinh ốm đau; tổ chức lễ tết ở trường, tổi chức các hội nghị và chi một số hoạt động của hội.
 6. Hội nghị thống nhất cao và đề nghị nhà trường tổ chức chương trình học 2 buổi/ ngày để học sinh được cũng cố và nâng cao kiến thức các môn văn hóa. Ban đại diện của trường và ban đại diện các lớp có trách nhiệm tuyên truyền vận động phụ huynh thấy được lợi ích của việc học 2 buổi/ ngày, từ đó đó động viên con em mình tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc.
 7. Dự kiến các khoản thu năm học 2019-2020:

     1/ Các khoản thu theo quy định: 

         – Bảo hiểm Y tế: 563.220 đ/hs/năm; học sinh diện chính sách được cấp thẻ miễn phí theo quy định.

         – Học phí:  60.000đ/tháng/HS = 540.000đ/HS/năm học. (Thực hiện theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND tỉnh Lâm Đồng). Miễn thu học phí cho học sinh thuộc đối tượng có sổ đói nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; giảm 50% cho học sinh thuộc đối tượng hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ.

     2/ Các khoản vận động, ủng hộ tự nguyện do ban đại diện PHHS quản lý:

         – Quỹ hội cha mẹ học sinh: Thực hiện theo Điều 10, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư  số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đề nghị vận động ủng hộ của các tổ chức, các nhà hảo tâm và phụ huynh học sinh.

        – Quỹ khuyến học: Vận động ủng hộ tự nguyện từ các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ phát thưởng cho học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc (Không vận động PHHS).

            3/ Các khoản thu hộ để phục vụ lại học sinh:    Không          

 1. Kế hoạch chi :

1/ Quỹ Hội cha mẹ học sinh

a/ Dự kiến vận động ủng hộ được:              45.000.000đ.

b / Dự kiến chi :                                          45.000.000đ.       Chi tiết :

*/  Để lại cho các chi hội lớp sử dụng         30%                      : 13.500.000đ

*/ Chi hỗ trợ các hoạt động và phát thưởng học sinh               : 18.000.000đ.

*/ Chi thăm hỏi, hành chính phí và các hoạt động khác  : 13.500.000đ

2/ Quỹ khuyến học:  Không vận động trong PHHS, nếu có sự ủng hộ của các nhà hảo tâm thì phối hợp nhà trường để sử dụng quỹ để hộ trợ phát thưởng và phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

       Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và phương hướng kế hoạch năm học 2019-2020 của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Bình Thạnh.                                  

Phát biểu của ban đại diện cha mẹ học sinh

h5

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban đại diện nhiệm kỳ 2019-2020 với các vị và chức danh

TT HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH NHIỆM VỤ PH của HS SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Vũ Nhật Đức Trưởng ban 0901234718 Vũ Hoàng Nhân: 9A3
2 Lê Hoàng Thao Phó Ban 0982853596 Lê Hoàng Hải Trung: 8A1
3 Vũ Thị Kim Hoa Thủ quỹ 01697777410 Nguyễn Bá Tân: 9A3
4 Lương Thị Thùy Vân Ủy viên 0973419415 Nguyễn Duy Trường: 9A2
5 Dương Thị Hồng Đào Ủy viên 09425510593 Mai Mai : 7A3
6 Đoàn Thế Định Ủy viên 0984665159 Đoàn Thanh Trúc: 7A2
7 Nguyễn Thị Mộng Thu Ủy viên 0399232098 Phan Hồng phúc: 6A3

h9

h6

 

Thông qua nghị quyết Hội nghị – biểu quyết: Cô Trinh

h4