HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 -2019

1. Tuyên bố lí do – giới thiêu thành phần tham dự hội nghị

IMAG1174

2. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư kí

IMAG1176 IMAG1178

3. Thông qua chương trình hội nghị

4. Trính bày dự thảo báo cáo kế hoạch năm học 2018 – 2019: Đ/c Ngoan

IMAG1184

Download (DOC, 330KB)

5.  Báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị trù bị ở các tổ. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của CC -VC : Đ/c Hồng

6. Báo cáo công tác thu chi tài chính năm học 2017 – 2018

IMAG1186

7. Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2017 -2017 và dự thảo phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019

9. Trình bày các tham luận

– Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ: Đ/c DiếpIMAG1188

– Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh: Đ/c Hà (A)

IMAG1189

– Vài trò của Công đoàn và những giải pháp trong công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ: Đ/c Hồng

– Giải pháp thực hiện kỹ cương nề nếp trong học sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực trong nhà trường: Đ/c Quỳnh

IMAG1187

10. Phát biểu của đại biểu cấp trên

IMAG1193

11. Thông qua các chỉ tiêu lớn: Đ/c Vân

IMAG1195

TT

Trường, các bộ phận

Chỉ tiêu Ghi chú
1 Trường – Tập thể Tiên tiến- Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia,- Giữ vững trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 3.- Đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.
2 Công đoàn Xuất sắc
3 Chi đoàn thanh niên Vững mạnh
4 Đội thiếu niên TPHCM Mạnh cấp tỉnh
5 Chi hội chữ thập đỏ Tiên tiến xuất sắc.
6 Thư viện Tiên tiến xuất sắc
7 Thi đua cá nhân LĐTT từ 70%  trở lên; CSTĐ cơ sở 2-3.
8 Giáo viên giỏi Cấp trường 60%, 1GV đạt GVCN giỏi cấp huyện, TPT đạt GVTPT giỏi cấp huyện
9 Chủ nhiệm Giỏi 40% , Khá 60%.
10 Huy động đầu cấp  Trên 99%
11 Duy trì sĩ số  Trên 99%
12 Lên lớp thẳng Trên 98%,  lên lớp sau thi lại: trên 99%
13 TNTHCS Trên 98 %
14 Học sinh giỏi Cấp huyện 2-3 em.
15 Thể dục thể thao 2- 3 giải cá nhân, 1 giải tập thể cấp huyện
16 Phổ cập GD Duy trì kết quả PCTHCS mức độ 2 đã đạt.
17 UDCNTT 20 % số tiết. 100% GV có sản phẩm đổi mới.
18 Dự giờ,                          Dạy GA ĐT. Dự giờ: 20 Tiết /gv/năm,                        Dạy GA ĐT: 8 tiết/gv /năm.
19 Học lực của học sinh Giỏi >=20%, Khá >=35 %,TB >=43 %, Yếu  < 2 %, không có HS kém.
20 Hạnh kiểm của học sinh Tốt  >= 65 % , Khá  >= 30% , TB  <  5%.
21 Làm đồ dùng dạy học 100% GV tham gia. Mỗi tổ CM có 1 bộ dự thi cấp huyện, trong đó ít nhất 1 bộ đạt giải
22 Kiểm tra nội bộ 100% kiểm tra toàn diện các tổ, bộ phậnGV: >70% Kiểm tra toàn diện, còn lại kiểm tra chuyên đề.
23 Thực hiện quy chế CM, kỷ luật lao động. 100% CB-GV-CNV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động ;
24 Phẩm chất, đạo đức lối sống 100% CB-GV-NV xếp loại tốt.
25 Phân loại CC-VC >30%  Xuất sắc; >60% Tốt, < 10% HTNV
26 Xếp loại chuẩn HT-GV GV: > 90% loại khá trở lên, < 10 % TB
27 Xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên. GV: > 90% Khá trở lên, < 10% TBBGH: 100% đạt.

12. Tổng hợp đăng kí thi đua của tập thể và cá nhân. Phát động phong trào thi đua năm học 2018 – 2019: Đ/c Hồng

13. Công bố quyết định khen thưởng thi đua năm học 2017 – 2018. Trao thưởng

IMAG1205 IMAG1208

14. Thông qua nghị quyết – biểu quyết : Đ/c Trinh (B)

15. Bế mạc – Kết thúc

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SAU HỘI NGHỊ

IMG_20180929_141729

IMG_20180929_141743

IMG_20180929_225912

dav

IMG_20180930_092813

IMG_20180930_092839

IMG_20180928_220047   IMG_20180929_141611IMG_20180929_141740

IMG_20180928_220040