ĐẠI HỘI CHI BỘ THCS BÌNH THẠNH KHÓA IX NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Xã Bình Thạnh, hôm nay ngày 16 tháng 8 năm 2022 Chi bộ trường THCS Bình Thạnh tiến hành Đại hội lần thứ IX nhiệm kì 2022 – 2025. 

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe dự thảo các báo cáo: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 -2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ….. đã đánh giá cao Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại đại hội, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, những hạn chế trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, xác định cụ thể những phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới phù hợp với đặc điểm chi bộ, đồng chí đề nghị Chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ như thời gian qua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị tất cả Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt bầu chọn các đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành khóa mới. 

Các đảng viên dự Đại hội đã tập trung thảo luận tích cực, dân chủ các nội dung xoay quanh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sau phần thảo luận, các đảng viên đã biểu quyết thống nhất với tỉ lệ đồng ý 100% các chỉ tiêu:

– 100% đảng viên, cán bộ công chức trong trường học tập và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

– Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Trường: Giữ vữngdanh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; Giữ vững trường Đạt chuẩn quốc gia, Giữ vững chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục; Giữ vữngdanh hiệu cơ quan văn hóa;

– Công đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
– Chi đoàn: Tiên tiến xuất sắc;
– Liên đội: Mạnh cấp huyện trở lên;
– Chi hội chữ thập đỏ: Tiên tiến xuất sắc.
– Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%, trong đó có từ 85% trở lên
hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phát triển 2 đến 3 đảng viên mới.
– Cơ sở vật chất trường học kiên cố hóa 100% và từng bước hiện đại hoá.

– Đội ngũ CB-GV đạt chuẩn trở lên 100%, giáo viên giỏi cấp trường trên 60%, CSTĐ
cấp cơ sở trên 10%; LĐTT trên 80%.
– Hàng năm: Tỷ lệ huy động HS đến trường 100%, duy trì sỹ số trên 99.5%, lên lớp
thẳng trên 98%, sau thi lại trên 99.5%, tỷ lệ học sinh lớp 9 TNTHCS 100%; Tỷ lệ học sinh
xếp loại hạnh kiểm khá và tốt từ 97% trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu;
không có học sinh phải xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18