TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019

Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao thể lực và giáo dục nhân cách cho học sinh.

– Thông qua các môn thi đấu phát hiện các em có năng khiếu để tuyển chọn vào đội tuyển của nhà trường.

–  Đánh giá công tác giáo dục thể chất toàn trường trong năm học 2018 – 2019

  1. Nội dung thi đấu

1.Chạy 100m – nam, nữ (khối 8+khối 9): Mỗi lớp đăng ký 2 nam, 2 nữ

   Chạy 60m -Nam,nữ (khối 6 + khối 7): Mỗi lớp đắng ký 4 nam, 4 nữ

   Chạy 1500m nam ( khối 8 + khối 9) mỗi lớp 2 nam

   Chạy 800m nữ ( khối 8 + khối 9) mỗi lớp 2 nữ

2.Nhảy xa nam, nữ (khối 8+khối 9): Mỗi lớp đăng ký 2 nam, 2 nữ

   Nhảy xa nam nữ ( khối 6 khối 7) mỗi lớp đăng ký 2 nam, 2 nữ

3. Nhảy cao nam , nữ ( khối 8 + khối 9 ) Mỗi lớp 2 nam, 2 nữ

4. Ném bóng nam, nữ (khối 8 + khối 9) mỗi lớp 2 nam, 2 nữ

5.Bóng chuyền: nam, nữ ( khối 8, 9 ): Mỗi lớp đăng ký 1 đội (6VĐV)( lưu ý bóng chuyền 3 người)

6.Bóng đá: nam, nữ  – 5 người( khối  8, 9): Mỗi lớp đăng ký 10 HS.

   Bóng đá nam  – 5 người ( khối 6 + khối 7)

7. Kéo co nam nữ khối 6,7,8,9 mỗi lớp đăng kí 2 đội(1 đội 10 học sinh 5 học sinh nam, 5 học sinh nữ ) khối 6,7 thi đấu với nhau; Khối 8,9 thi đấu với nhau

2. Hình thức thi đấu

– Đối với môn điền kinh : lấy thành tích cao nhất

– Đối với bóng đá, bóng chuyền, kéo co: đấu loại trực tiếp

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI THI

IMG_20181101_214728IMG_20181101_214737 IMG_20181101_214757 IMG_20181101_214806 IMG_20181101_214820 IMG_20181101_214832 IMG_20181101_214914IMG_20181101_214922

IMG_20181101_214936

IMG_20181101_214945 IMG_20181101_214950IMG_20181101_215000

IMG_20181101_211343 IMG_20181101_211348 IMG_20181101_211351 IMG_20181101_211400 IMG_20181101_211408 IMG_20181101_211437 IMG_20181101_211454IMG_20181101_211441IMG_20181101_211514IMG_20181101_211540

 IMG_20181101_211550IMG_20181101_211619 IMG_20181101_211627 IMG_20181101_211643

 IMG_20181101_211655IMG_20181101_211659 IMG_20181101_211706TRAO GIẢI THƯỞNG

IMAG1271

Download (XLS, 29KB)