PHÁT ĐỘNG CUỘC THI LÀM LỒNG ĐÈN TRUNG THU NĂM 2018 -2019 – TRÀO QUÀ TRUNG THU CHO HỌC SING NGHÈO

– Phát động cuộc thi làm lồng đen trung thu năm 2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỒNG ĐÈN

IMG_20180925_202924 IMG_20180925_202930 IMG_20180925_202933 IMG_20180925_202936 IMG_20180925_202939  IMG_20180925_202943IMG_20180925_202946 IMG_20180925_202949 IMG_20180925_202954 IMG_20180925_202956IMG_20180925_203004IMG_20180925_203000   IMG_20180925_203014IMG_20180925_203007

 

TRAO GIẢI THƯỞNG

1

TRAO QUÀ TRUNG THU CHO HỌC SINH NGHÈO

2 3