HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN 2018 – 2019

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN 2018 – 2019

1. TUYÊN BỐ LÍ DO VÀ GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ 2. BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019 3. PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ 4. BÁO CÁO TẢI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 5. PHÁT…
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Vừa qua, được sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Đức Trọng, Công đoàn trường THCS Bình Thạnh đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhiệm kỳ (2017 – 2022).