NỘI QUY HỌC SINH

NỘI QUY HỌC SINH

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS BÌNH THẠNH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     NỘI QUY HỌC SINH   Học sinh trường THCS Bình Thạnh có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện các quy…